Sharepointsw

Windows Sharepoint Services

Microsoft SharePoint Server 2010

Vi har gedigen erfarenhet i att installera och utveckla SharePoint lösningar. Vi tar på oss utvecklings uppdrag och migreringsuppdrag, inget projekt är varken för litet eller för stort för oss.

Vi har även vårt egna utvecklade ELN (Electronic Laboratory Notebook) baserat på SharePoint 2010

Hosted Microsoft Windows SharePoint Services (WSS) 3.0

Underlätta arbetet och få ett dokumenthanteringssystem eller en Projekt portal.Vi sätter upp Sharepoint lösningar till er i våra virtuella miljöer / dedikerade servrar eller i er egna miljö.

SharePoint 3.0 är framtidens webbportal. Den skalbara lösningen kan enkelt bli den del som utgör navet för all er interna information.

Med SharePoint 3.0 kan du skapa gemensamma arbetsytor, intranät, extranät och webbplatser.

Genom att använda Microsoft Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 enskilt eller tillsammans med Hosted Exchange 2007 får du en oslagbar helhetslösning.

Projektytor, arkiv och arbetsflöden

Skapa förutsättning för en gemensam plats där ni samlar all information på ditt företag eller organisation. Genom att skapa en naturlig samlingsplats kan du på ett strukturerat sätt få tillgång till och ha kontroll på all information.

Genom den inbyggda funktionaliteten i SharePoint 3.0 kan man bland annat skapa färdiga dokumentmallar, aktivera versionshantering eller skapa fördefinierade arbetsflöden anspassade för ert arbetssätt.

För alla

Vi erbjuder Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 i hostat utförande för utomordentlig driftsäkerhet och skalbarhet. För alla typer av samarbete är Hosted SharePoint den nya tidens plattform för att samla och dela information och filer. Hosted SharePoint kan användas för allt från lagring av mötesprotokoll för den lilla föreningen till avancerad versionshantering i filarkiv för det multinationella företaget.

Alla har, på ett eller annat sätt, behov av SharePoint.

Färdiga mallar på flera språk

Hela utbudet av Microsofts applikationsmallar för Hosted SharePoint, även kallat Fantastic 40, finns att tillgå från början i flera språk. Detta gör att du snabbt kan komma igång och tillgodose ett specifikt behov.

Applikationsmallarna omfattar allt från semesterscheman, evenemangsplanering, feldatabas, lagerbokföring, jobbrekvisitioner, hantering av försäljningsleads, budget och uppföljning av projekt och mycket mer.

Hantera allt från en kontrollpanel

SharePoint-platser och användare skapas, som allting annat, direkt från vår kundportal. Givetvis är allt klart att använda direkt, snabbt och enkelt. Till och med DNS-poster skapas per automatik.