Remote_backupsw

FjärrBackup


BAckup Software Ladda ner Fjärr Backup mjukvaran

FjärrBackup är en tjänst för säkerhetskopiering via Internet som du kan växa med.

Backupen som levereras fungerar och är dessutom är helt automatisk.

Du riskerar inte att missa säkerhetskopiering av viktig data.

Det finns två typer av användare: de som har förlorat data och de som kommer att förlora data.

20% av alla bärbara datorer går sönder under de första tre åren, endast 4% av alla bärbara datorer har någon form av backup (Gartner Group).

Installation på mindre än 5 minuter

Det enda du behöver göra är att installera MSETs backupklient och skapa ett urval. Därefter sköter sig allt själv och du kan enkelt göra manuella backuper när det behövs. Backupkonto skapar du enkelt i din vår kund portal och dessa kan användas direkt. Installationen av klientprogramvaran kan givetvis göras utan att man behöver starta om datorn.

Lösning för alla typer av servrar, arbetsstationer och Laptops

Att bara ta backup på enbart filer är som bekant sällan tillräckligt på en Server.

I vår tjänst FjärrBackup Server ingår lagringsutrymme och backupklient med stöd för alla vanligt förekommande e-postsystem och databaser. Givetvis finns även stöd för att ta backup på öppna filer med hjälp av skuggkopior (Volume Shadow Copy).

Med denna tjänst kan du ta backup på Microsoft Exchange, Lotus Domino, Microsoft SQL, MySQL, Oracle och även System State (Active Directory med mera). Detta ingår givetvis utan extra kostnad.

Lättanvänd klientprogramvara

Klientprogramvaran som installeras på datorn är utformad för att vara enkel och intuitiv. Detta innebär att det första du möts av när programmet startar är två stora knapper med Backup och Återställ. När man väl en gång ställt in vad man vill ta backup på sköter den sig själv.

Mer avancerade inställningar för kryptering, antal dagar som data ska sparas, filtrering av urval med mera går givetvis att göra.

På en Server så installeras Klientprogramvaran snabbt och enkelt utan krav på omstart. Detta gör det möjligt att ta i bruk FjärrBackup Server på servrar som är i full drift utan påverkan. Hela installationsförloppet, inklusive urval och schemaläggning, tar mindre än 5 minuter.

Alla backup rapporter sparas givetvis i programvaran men verifieras även av backupservern som skickar ut dessa per e-post. Detta gör att man inte undgår att en backup inte slutförts korrekt.

Kryptering i två steg för högst säkerhet

Er data krypteras alltid i den egna datorn av säkerhetsskäl. Krypteringsnyckel sätter du enkelt själv och överföringen sker därefter med ännu en form av kryptering till MSETs egna datacenter. Den data som lagras hos oss på MSET är alltså krypterad och kan endast läsas med din egna krypteringsnyckel.

Backup på backupen

Naturligtvis har vi tagit backup på backupen. All data replikeras kontinuerligt till minst en annan geografisk plats.

Skalbart och automatiskt utan investering

Tjänsten FjärrBackup Server är helt automatisk vilket innebär att du inte behöver fundera på saker som bandbyten och investering i hårdvara. Att skala lagringsutrymmet upp och ner gör du enkelt och direkt i kund portalen, vilket ger en enorm enkelhet och en tjänst du kan växa med.