om oss

Om oss

Vi är ett IT företag som håller till i Vellinge och Malmö, vi utför de flesta av våra uppdrag i Öresundregionen, men har också uppdrag i övriga delar av landet, Danmark och i Norge främst Oslo.

Vi tycker också att det är viktigt att finnas lokalt och ser med stor glädje att företag i området ofta anlitar lokala partners. Vi är ett företag med bred kompetens och arbetar enbart med Grön IT, dvs. med energi effektiva lösningar. Vi använder gärna FjärrSupport eftersom man sparar miljön för transporter och vi använder också lokala företag och partners eftersom det gynnar miljön.

Bakgrund
Kifarkis Nätsäkerhet MSET startade sin verksamt 2002. Bolaget bildades av en konsult med stor erfarenhet inom datakommunikation och Infrastruktur framför allt inom Microsoft miljöer.

Affärsidé
Kifarkis Nätsäkerhet MSET är ett serviceföretag, vi vill erbjuda en så bra datormiljö som möjligt och eftersom datorn är ert främsta verktyg så vill vi visa hur man använder verktyget så att man jobbar mer kostnadseffektivt.
Med fokus på IT-infrastruktur och via effektivisering genom applikations-, klient- och server-virtualisering. Vi anlitas för tjänster som rådgivning, IT-strategier, projektledning, design, installation, validering, drift och underhåll. Vi förser kunden med hög kompetens och teknisk expertis.

Vision
Effektivisera och utnyttja IT så att vi kan visa kunden att dem kan känna av den ekonomiska nyttan i att använda oss och sin IT utrustning på bästa sätt.
Kifarkis Nätsäkerhet MSET strävar vi alltid efter långsiktiga samarbeten eftersom det ger våra kunder maximal effekt av sin verksamhet.