Lanserar ELN – Electronic Laboratory Notebook – 2011-05-01

Vi har nöjet att erbjuda våra kunder en Elektronisk Digital Anteckningsbok som passar speciellt bra till Labb, den följer alla regulatoriska krav.
Baserat på SharePoint 2010.